«Економіка підприємства»

                Хороший заробіток, високий соціальний статус та рівень добробуту – це ті речі, які турбують кожного з нас. Якісна освіта є однією з найважливіших передумов для їх досягнення.

                Знання та практичні навички, набуті Вами в коледжі за спеціальлністю 5.03050401 „Економіка підприємства”, допоможуть Вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.

                Молодший спеціаліст зі спеціальності може обіймати такі посади:

-         керівника підприємства;

-         віце-президента з економіки,

-         начальника планово-фінансового відділу;

-         завідувача економічним відділом;

-         начальника відділу управління виробництвом та маркетингом;

-         головного, провідного спеціаліста з економіки;

-         керівника відділу збуту та постачання;

-         керівника аналітичного відділу;

-         керівника відділу аналізу та моніторингу ринку;

-         економіста з внутрішньогосподарських відносин;

-         економіста з оплати праці.

                Спеціальність “Економіка підприємства” є найбільш універсальною із всіх економічних спеціальностей і дає можливість випускникам працювати в різних економічних підрозділах підприємств і фірм всіх форм власності, виконуючи при цьому функції економістів, бухгалтерів, менеджерів, фінансистів.

                Економіст – це фахівець, який готується для виконання всіх видів економічних робіт: організації планово-економічної діяльності, планування виробничої та фінансової діяльності підприємства та його підрозділів, організації виробничих процесів, проведення економічного аналізу та оцінки результатів діяльності підприємства та підрозділів, організації внутрішньогосподарських виробничих відносин, планування та контролю оплати праці, викладання економіки в середніх закладах освіти.

                Економіст підприємства визначає економічну політику підприємства, планує роботу планово-фінансового відділу та визначає його структуру, приводить у відповідність до нормативів чисельність працівників, визначає функціональні обов’язки фахівців планово-фінансового відділу, виконує організаційну, контрольну та технологічну функції.

                Під час навчання в коледжі студенти здобувають робітничі професії:

-               обліковця з реєстрації бухгалтерських даних;

-               касира (банку).

                Вимоги до професійного відбору вступників:

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми спеціальності абітурієнти повинні мати повну середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, вміннями та навичками в галузі гуманітарних, соціально-економічних та природничих наук.

                Студенти набувають вміння:

-         проведення комплексної економічної діагностики діяльності підприємства;

-         економічного обґрунтування рішень щодо господарської ефективності діяльності підприємства;

-         розробки заходів щодо економічного використання наявних ресурсів;

-         виявляти резерви економічного розвитку підприємства;

-         виконувати розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки та технології;

-         обирати адекватні методики проведення науково-дослідних робіт;

-         обґрунтовувати планові рішення;

-         здійснювати прогнозування економічно-господарського розвитку одиниці.

                Економіка підприємства – це наука про ефективне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів підприємства, про шляхи й методи досягнення підприємством найкращих результатів за найменших витрат.

                Перевагами фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» є:

-         можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;

-         прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;

-         функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;

-         оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;

-         керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

 

Економіка підприємства” - це престижна економічна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни!

        Якщо Ви активна і мисляча людина, якщо бажаєте зайнятися діяльністю, яка буде мати практичну спрямованість, чіткі і безперечні орієнтири успіху, то спеціальність "Економіка підприємства" – саме для Вас.

 

        Навчання в Маріупольському машинобудівному коледжі Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя. Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за галуззю знань 0305 – "Економіка і підприємництво".

 

Прийдіть до нас і Ви переконаєтесь, що наш коледж – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено дивиться в майбутнє.

Щиро запрошуємо Вас на навчання до Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ"!

Довіртесь нам і Ви не помилитесь у своєму виборі!